Start przedsprzedaży!
Dołącz w promocyjnej cenie tylko do 31 lipca, po tym terminie cena wzrośnie »
II Ogólnopolski Kongres dla Nauczycieli Przedszkolnych
 

Efektywne strategie komunikacji
i innowacyjne techniki relaksacyjne
w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej

 
ONLINE
10.12.2024
9:00-16:00 + dostęp do nagrania przez 7 dni!
W pakiecie premium uczestnik może dokupić sobie dostęp na 30 dni.
Do końca promocji pozostało:
 

O tym będziemy mówić:

 
 
ZABURZENIA ROZWOJOWE I EDUKACYJNE
Jak pracować z dzieckiem z orzeczeniem? Jak zorganizować indywidualne warunki umożliwiające kształcenie i wychowanie przedszkolaka z zaburzeniami oraz pogodzić to z pracą w grupie z innymi dziećmi? Skuteczna współpraca z rodzicami dziecka — case study z praktyki eksperta z wieloletnim doświadczeniem.
 
PRZEBODŹCOWANIE I PRZESTYMULOWANIE DZIECKA
Efektywne metody wspierające samoregulację emocji i wyciszenie dziecka nadmiernie pobudzonego. Ćwiczenia, zabawy i propozycje zajęć w oparciu o trening uważności, jogę i elementy bajkoterapii na podstawie konkretnych przykładów. Wskazówki, jak radzić sobie w sytuacjach, kiedy zabawy wyciszające okazują się nieskuteczne.
 
KŁÓTNIE I KONFLIKTY A WSPÓŁPRACA W GRUPIE
Jak pracować z dziećmi, które przejawiają trudności wychowawcze? Jak nauczyć je współpracy pomimo konfliktów? Jak zintegrować grupę i zbudować poczucie bezpieczeństwa? Praca z dziećmi wycofanymi z trudnościami adaptacyjnymi. Narzędzia wspierające budowanie komunikacji, radzenie sobie z porażką i naukę na błędach.
 
ZABURZENIA
I WADY WYMOWY
Jak rozpoznawać u dzieci zaburzenia mowy i jakie kroki podjąć, aby wspierać ich rozwój wspomagając terapię logopedyczną? Rola emocji w procesie rozwoju mowy – przykłady ćwiczeń relaksacyjnych. Metody aktywizujące, pomagające budować poczucie sprawczości i zwiększać poczucie wartości u dziecka.
 
PROBLEMY WYCHOWAWCZE I TRUDNE ZACHOWANIA
7 postaw i umiejętności, które mają wpływ na kształtowanie pozytywnej dyscypliny w grupie. Przykłady zabaw wspierających rozwój emocjonalno-społeczny.

TOP TEMATY

 
 
 • Praca z dziećmi przebodźcowanymi, impulsywnymi, agresywnymi.
 • Współpraca w grupie – budowanie umiejętności społecznych dzieci i skuteczne rozwiązywanie konfliktów.
 • Trudności komunikacyjne, niewyraźna mowa oraz problemy z tworzeniem zdań – jak radzić sobie z problemami z zakresu rozwoju mowy i wspierać holistyczny rozwój dziecka wykorzystując zabawy logopedyczne i elementy SI.

Prelegenci Poznaj naszych ekspertów

 
 
dr Aleksandra Piotrowska
Doktor psychologii. Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli współpracuje jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka.
Więcej
dr Kamila Olga Stępień-Rejszel
Doktor nauk społecznych, psycholog, pedagog, asystent na Uniwersytecie Gdańskim, psychoterapeuta CBT (w trakcie szkolenia). W pracy korzysta także z modeli terapeutycznych ACT, DBT i teorii schematu.
Więcej
dr Monika Litwinow
Doktor nauk pedagogicznych, nauczycielka akademicka na Akademii Nauk Stosowanych w Pile, kynoterapeutka, bajkoterapeutka, instruktorka jogi dla dzieci i mindfulness.
Więcej
dr Marlena Stradomska
Psycholog, psychoterapeuta, suicydolog, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pracownik w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS.
Więcej
Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Z zawodu nauczyciel i pedagog, z zamiłowania i powołania terapeuta. Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej i terapii integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia, m.in. terapię ręki.
Więcej

Program kongresu

 

PANEL SPECJALNY

dr Marlena Stradomska
Ochrona dzieci przed przemocą– nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tzw. ustawy Kamilka
 • Nowe obowiązki przedszkola — Standardy Ochrony Małoletnich, dokumentacja i nowe procedury raportowania przypadków wiążących się z krzywdzeniem dzieci.
 • Co musi wiedzieć nauczyciel w związku z wprowadzoną nowelizacją? Kompleksowy system naprawczy w przedszkolu.
 • Zasady i procedury podejmowania interwencji przez nauczyciela, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.

POWERSPEECH

dr Aleksandra Piotrowska
Wsparcie psychologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym– jak rozmawiać z dziećmi o problemach rodzinnych i emocjonalnych?
 • Metody i techniki pracy do kształcenia odporności emocjonalnej dziecka.
 • Jak budować zaufanie i tworzyć atmosferę otwartości, w której dzieci chętniej dzielą się swoimi przeżyciami i obawami?
 • Jakie symptomy mogą świadczyć o nadmiernym stresie i lęku u dziecka?
 • Jak sytuacja rodzinna i nowe technologie wpływają na powstawanie zaburzeń emocjonalnych?
 • CASE STUDY: 5-letni chłopiec, uczęszcza do przedszkola od dwóch lat. Od kilku miesięcy nauczycielki i rodzice zauważają u niego niepokojące zmiany w zachowaniu. Chłopiec, który wcześniej był energiczny i towarzyski, stał się cichy, wycofany i unika zabaw z rówieśnikami. Często zdarza mu się płakać bez wyraźnego powodu, a podczas zajęć przedszkolnych wykazuje nadmierne napięcie i trudności z koncentracją.
 

Sesja Q&A z prelegentem.

1 Panel

dr Kamila Olga Stępień-Rejszel
Wspieranie rozwoju dziecka z orzeczeniem: od diagnozy po współpracę z rodzicami i specjalistami
 • WYZWANIE: Trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi, lękowe reagowanie na nowe sytuacje lub problemy z samoregulacją emocji i panowaniem nad impulsami – jak rozpoznawać u dzieci pierwsze symptomy zaburzeń, które mogą być podstawą do skierowania dziecka do placówki psychologiczno-pedagogicznej?
 • METODY PRACY: Wskazówki i narzędzia m. in. skale oceny zachowań pomagające rozpoznawać u dzieci potencjalne zaburzenia rozwojowe oraz trudności edukacyjne w oparciu o konkretne przypadki.
 • ĆWICZENIA: Jak dostosować program nauczania w przedszkolu do zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznej? Elementy play therapy jako uniwersalna metoda terapeutyczna wspierająca rozwój różnorodnych potrzeb dzieci.
 • CASE STUDY: Współpraca z rodzicami bagatelizującymi problemy dziecka. Skuteczne strategie komunikacji.
 

Sesja Q&A z prelegentem.

TOOLBOX: Diagnoza pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej. Praktyczne wskazówki dla pedagogów specjalnych oraz case study.

2 Panel

dr Monika Litwinow
Przebodźcowanie– skuteczne strategie pracy z przestymulowanymi maluchami
 • WYZWANIE: Trudności z koncentracją, przebodźcowanie, labilność emocjonalna, impulsywność i trudności w kontaktach z innymi. Jak pracować z dziećmi wykazującymi symptomy przebodźcowania?
 • METODY: Trening uważności – wspieranie ucznia nadmiernie pobudzonego, agresywnego.
 • ĆWICZENIA: Bajkoterapia dla przedszkolaków: Rysia i Tolek na Cyberzachodzie – jak wykorzystać bajkoterapię w pracy z dziećmi?
 • ĆWICZENIA: Joga jako skuteczna metoda wpływająca na regulację emocji i koncentrację. Przykłady sprawdzonych zabaw i ćwiczeń, które pomogą się rozluźnić, zwiększyć pewność siebie i motywację u dziecka.
 • CASE STUDY: Jak rozmawiać z rodzicami na temat cyberzagrożeń? Jak uświadamiać ich na temat zgubnych skutków korzystania z gier i internetu? – przykłady sytuacji na podstawie studium przypadku.
 

Sesja Q&A z prelegentem.

TOOLBOX: Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

3 Panel

dr Marlena Stradomska
Współpraca w grupie– budowanie umiejętności społecznych dzieci i skuteczne rozwiązywanie konfliktów
 • WYZWANIE: Kłótnie, konflikty i brak umiejętności współpracy w grupie. Co robić, kiedy dzieci nie potrafią panować nad swoim zachowaniem? Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych?
 • METODY: Narzędzia wspierające budowanie umiejętności współpracy w grupie z wykorzystaniem treningu umiejętności społecznych, w tym przestrzeganie reguł panujących w grupie, umiejętność współpracy pomimo konfliktu/braku sympatii do kolegi/koleżanki. Dostosowanie metod do indywidualnych potrzeb dzieci.
 • ĆWICZENIA: Radzenie sobie z porażką i nauka na błędach – jak pokazać dziecku, że porażka to też lekcja i okazja do przekucia jej w sukces? Propozycje ćwiczeń i zajęć grupowych.
 • ĆWICZENIA: Agresja, gniew, stres i smutek – jak dzieci mogą je wyrażać bez szkody dla innych?
 • CASE STUDY: Dziecko wycofane z trudnościami adaptacyjnymi w grupie – strategie postępowania.
 • CASE STUDY: Dziecko agresywne słownie i fizycznie w grupie – jak pracować z dzieckiem i jego rodzicami?
 • CASE STUDY: Dziecko wychowywane bezstresowo. Jak radzić sobie z przedszkolakami, które nie przestrzegają reguł i ignorują polecenia nauczyciela?
 

Sesja Q&A z prelegentem.

TOOLBOX: Problemy i wyzwania wychowawcze XXI wieku.

3 Panel

Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz
Stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wykorzystanie zabaw logopedycznych i elementów integracji sensorycznej
 • WYZWANIE: Problemy komunikacyjne, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, obniżona samoocena, frustracja i niezrozumienie, nieprawidłowa wymowa głosek i spółgłosek, niewyraźna mowa, problemy z tworzeniem zdań.
 • METODY: Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy artykulacyjne, przykłady ćwiczeń oddechowych i słuchowych, ćwiczenia rytmizujące i fonacyjne.
 • METODY: Plastyka sensoryczna z elementami rytmiki jako narzędzie wspierające stymulację wielu zmysłów do pracy z dziećmi z różnymi problemami z zakresu rozwoju mowy. Wykorzystanie sensorycznych doświadczeń, takich jak zabawy z piaskiem, wodą, modeliną czy różnorodnymi teksturami, malowanie ręką.
 • ĆWICZENIA: Jak zredukować napięcie mięśniowe i dostymulować obszary w obrębie jamy ustnej, aby uzyskać lepsze efekty w prawidłowym rozwoju mowy? Relaksacja Jacobsona jako metoda redukująca napięcie i trudne emocje.
 • ĆWICZENIA: W jaki sposób połączyć terapię logopedyczną z ćwiczeniem motoryki małej i usprawnianiem manualnym, by wspierać dziecko wieloaspektowo? Jak dostosować poziom trudności do umiejętności dziecka z opóźnionym rozwojem mowy?
 • CASE STUDY: Uczeń mający trudności z rozumieniem poleceń i instrukcji oraz z wyrażaniem swoich myśli i uczuć w sposób zrozumiały dla nauczyciela i rówieśników. Analiza konkretnych metod w oparciu o studium przypadku.
 

TOOLBOX: Ćwiczenia logopedyczne wspomagające terapię opóźnionego rozwoju mowy.

Warsztaty

 
dr Kamila Olga Stępień-Rejszel
WARSZTAT 1

Pozytywna dyscyplina w przedszkolu. Efektywne techniki komunikacyjne i wzmacnianie umiejętności społecznych dzieci.

 • Jak rozmawiać z dziećmi w duchu pozytywnej dyscypliny? Techniki komunikacyjne wspierające rozwój dziecka. Praktyczne ćwiczenia w parach: symulacja rozmów z dziećmi.
 • Sprawdzone sposoby na rozwiązanie problemów wychowawczych. Metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami: zasady i przykłady.
 • Techniki wzmacniania pozytywnych zachowań u dzieci.
 • Jak budować umiejętności społeczne i emocjonalne u dzieci? Ćwiczenia grupowe wspierające integrację i współpracę w grupie.
 • Przykłady gier i zabaw wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny.
 • CASE STUDY: Analiza rzeczywistego przypadku konfliktu w grupie przedszkolnej. Dyskusja nad zastosowanymi metodami i ich skutecznością. Praktyczne wskazówki dotyczące interwencji w konfliktach.
 • CASE STUDY: Dziecko z trudnościami adaptacyjnymi w grupie. Analiza zastosowanych metod wsparcia i ich efektywności oraz dostosowanie indywidualnych planów działania dla dzieci z problemami adaptacyjnymi.
 

Sesja Q&A z prelegentem.

Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz
WARSZTAT 2

Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem integracji sensorycznej w przedszkolu

 • Sprawdzone zabawy stymulujące wszystkie zmysły: dotyk, układ przedsionkowy, układ proprioceptywny, węch, smak, słuch, wzrok oraz układ interoceptywny.
 • Metody integracji sensorycznej pomagające wyciszyć dziecko przebodźcowane lub nadruchliwe.
 • Jak postępować z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej? Praktyczne wskazówki na temat objawów przebodźcowania układu nerwowego i sposobów przeciwdziałania im.
 • Czym są zaburzenia integracji sensorycznej oraz jakie objawy powinny niepokoić rodziców i nauczycieli?
 • Efektywne techniki pracy wspomagające rozwój procesów integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Jak przeprowadzić rozmowę z rodzicami i wskazać im odpowiedni kierunek działania? Jakie kroki mogą podjąć rodzice w zakresie stymulacji domowej?
 

Sesja Q&A z prelegentem.

Patronat medialny

 

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w kongresie zapraszamy wszystkich nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawców oraz pedagogów. Wydarzenie będzie szczególnie wartościowe dla tych, którzy poszukują nowoczesnych i skutecznych metod diagnozowania zaburzeń rozwojowych i współpracy ze specjalistami, pracy z dziećmi przestymulowanymi, budowania umiejętności współpracy w grupie, stosowania pozytywnej dyscypliny oraz wspierania rozwoju mowy.

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Start wydarzenia już za:
 
Zakup swój bilet

Pula biletów promocyjnych jest ograniczona

Bilet na Konferencję ONLINE
 • Udział w Kongresie online
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Bilet na Konferencję ONLINE + Warsztat I
 • Udział w Kongresie online
 • Udział online w praktycznym warsztacie „Pozytywna dyscyplina w przedszkolu. Efektywne techniki komunikacyjne i wzmacnianie umiejętności społecznych dzieci”
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Bilet na Konferencję ONLINE + Warsztat II
 • Udział w Kongresie online
 • Udział online w praktycznym warsztatacie „Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem integracji sensorycznej w przedszkolu”
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Bilet na Konferencję ONLINE + Warsztat I i II
 • Udział w Kongresie online
 • Udział online w praktycznym warsztacie „Pozytywna dyscyplina w przedszkolu. Efektywne techniki komunikacyjne i wzmacnianie umiejętności społecznych dzieci”
 • Udział online w praktycznym warsztatacie „Wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem integracji sensorycznej w przedszkolu”
już od 
już od 
już od  zł brutto
 

Masz już bilet na Kongres, ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy

 

Nasza działalność przez lata rozwijała się, podążając za trendami rynku oraz potrzebami klientów.

Wydawane przez nas tytuły są cenione przez szerokie grono specjalistów.

Wśród naszych czasopism znajdziesz między innymi:
Wychowanie w Przedszkolu, Głos Pedagogiczny, Życie Szkoły.

Dlaczego organizowane przez nas wydarzenia są najlepsze?

 

Sprawdzone metody w radzeniu sobie z najczęstszymi trudnościami wychowawczymi w przedszkolu.

Grono praktyków i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem – nauczyciele i psycholodzy, certyfikowani trenerzy.

Interdyscyplinarne podejście.

Świadomość konieczności zmian w edukacji.

Teoria przełożona na działanie praktyczne.

Warsztaty, dzięki którym wyposażysz się w praktyczne narzędzia do pracy.

Sesje pytań i odpowiedzi.

Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli:

 
 • Zależy Ci, aby wspierać harmonijny rozwój przedszkolaków i budować ich kompetencje społeczne?
 • Szukasz metod radzenia sobie z przebodźcowanymi dziećmi?
 • Chcesz poszerzyć swój warsztat dydaktyczny o innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi z orzeczeniem z poradni psychologiczno-pedagogicznej?
 • Chcesz wiedzieć, jak pracować z dziećmi agresywnymi, przejawiającymi trudności adaptacyjne lub wychowywanymi bezstresowo?
 • Chcesz poznać najważniejsze założenia pozytywnej dyscypliny?
 • Nie wiesz jak pracować z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju mowy i chcesz poznać sprawdzone zabawy i ćwiczenia do pracy w grupie?

Partnerzy

 

Kontakt Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

II Ogólnopolski Kongres
dla Nauczycieli Przedszkolnych

Prelekcje bazują na case study ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności związanych ze współpracą w grupie, rozwiązywaniem konfliktów i budowaniem skutecznej komunikacji dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas wydarzenia poznają Państwo sprawdzone metody pracy z dziećmi przebodźcowanymi, wycofanymi, agresywnymi, wychowywanymi bezstresowo z trudnościami w komunikacji i rozwoju mowy. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom i innowacyjnym technikom relaksacyjnym dowiedzą się Państwo, w jaki sposób dostosować narzędzia do pracy z dziećmi z różnorodnymi potrzebami i kompetencjami.
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 800
tel kom: 536 077 338

Godziny pracy:
pon. - pt. 08:00 - 16:00

 
© Copyright 2024 Forum Media Polska