KUP BILET PRZED ŚWIĘTAMI!
Zapisz się w najniższej cenie tylko do 21 grudnia » po tym terminie ceny wzrosną »
11.01.2024
I Ogólnopolski Kongres
dla Nauczycieli Przedszkolnych

Trudności rozwojowe dzieci
w wieku przedszkolnym

Sprawdzone metody pracy z dziećmi z deficytem uwagi i koncentracji, problemami wychowawczymi, nadpobudliwością i neuroróżnorodnością

 
ONLINE
Kongres: 9:00-16:00
Warsztaty: 16:00 – 18:00
+ dostęp do nagrania przez 7 dni
Do rozpoczęcia konferencji pozostało:
 

O tym będziemy mówić:

 
 
DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUACYJNYMI
Jak pogodzić indywidulne podejście do dziecka z trudnościami rozwojowymi z jednoczesną pracą włączającą w grupie? Jak dostosowywać metody pracy do zróżnicowanych potrzeb i możliwości przedszkolaków?
 
NADPOBUDLIWY, PRZEBODŹCOWANY PRZEDSZKOLAK
Skuteczne sposoby na szybkie uspokojenie układu nerwowego dzieci. Ćwiczenia, zabawy i propozycje zajęć wspierających samoregulacje dzieci, pomagają kontrolować zachowanie i rozwijają umiejętność koncentracji.
 
AGRESJA I KONFLIKTY W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ
Jak reagować na konflikty w grupie przedszkolnej? Jak radzić sobie z impulsywnym zachowaniem dziecka, które krzywdzi innych? Wskazówki eksperta i sprawdzone rozwiązania na konflikt rówieśniczy i agresję przedszkolaka.
 
TRUDNE POSTAWY RODZICÓW
Komunikacja i współpraca z rodzicami dziecka – jak włączać rodziców w życie przedszkola, skutecznie wprowadzać normy i zasady w grupie i radzić sobie z roszczeniowym rodzicem?
 
STRES I BRAK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Skuteczne sposoby na aktywizację dzieci, redukcję napięcia i wyciszenie. Pomysły na ćwiczenia i zabawy z elementami jogi.

TOP TEMATY

 
 
 • Przeciwdziałanie agresji i reagowanie na przemoc słowną i fizyczną w grupie przedszkolnej.
 • Neuroróżnorodność dzieci – skuteczne rozwiązania i sprawdzone metody do pracy w grupie dzieci o zróżnicowanych potrzebach.
 • Dzieci z deficytem uwagi i koncentracji – efektywne sposoby rozwoju i polepszenia pamięci, uwagi i percepcji dziecka.
 • Nadpobudliwość, impulsywność, złość – jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi i budować dojrzałość emocjonalną przedszkolaka.
 • Efektywna organizacja komunikacji na linii nauczyciel-rodzic i wskazówki do pracy z roszczeniowym rodzicem.

Prelegenci Poznaj naszych ekspertów

 
 
dr Aleksandra Piotrowska
Doktor psychologii. Pracownik naukowy Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz pracy naukowej i doradztwa dla rodziców i nauczycieli współpracuje jako społeczny doradca z Rzecznikiem Praw Dziecka i Komitetem Ochrony Praw Dziecka.
Więcej
Joanna Podgórska
Nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor jogi dla dzieci, instruktor masażu Shantala, trener Smyko-Multisensoryki.
Więcej
Ewa Janus
Od 17 lat pracuje z dziećmi w różnym wieku. Z wykształcenia, zamiłowania i praktyki jest nauczycielką, terapeutką i edukatorką.
Więcej
dr Marta Majorczyk
Psycholog, psychoterapeuta, pedagog, neuropsycholog, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej, trener ośrodkach doskonalenia nauczycieli, badacz i wieloletni nauczyciel akademicki, komentator przemian w edukacji w mediach.
Więcej
dr Monika Litwinow
Doktor nauk pedagogicznych, nauczycielka akademicka na Akademii Nauk Stosowanych w Pile, kynoterapeutka, bajkoterapeutka, instruktorka jogi dla dzieci i mindfulness, właścicielka Centrum Terapii i Edukacji Bajarnia oraz Wydawnictwa Oblivio, redaktor naczelna czasopisma „Zajęcia z Psem”, pisarka i self-publisherka kryminałów.
Więcej

Program kongresu

 

PANEL SPECJALNY

dr Marlena Stradomska
Ochrona dzieci przed przemocą– nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego tzw. ustawy Kamilka
 • Nowe obowiązki przedszkola — Standardy Ochrony Małoletnich, dokumentacja i nowe procedury raportowania przypadków wiążących się z krzywdzeniem dzieci.
 • Co musi wiedzieć nauczyciel w związku z wprowadzoną nowelizacją? Kompleksowy system naprawczy w przedszkolu.
 • Zasady i procedury podejmowania interwencji przez nauczyciela, w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego.
 

POWERSPEECH

dr Aleksandra Piotrowska
Budowanie dojrzałości emocjonalnej dzieci przedszkolnych– jak pracować z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze?
 • Dobre praktyki w nawiązywaniu relacji z maluchem i wdrażaniu zasad grupowych – jak przygotować i motywować dzieci do respektowania obowiązujących norm?
 • Jak znaleźć balans między koniecznością wzbudzania zainteresowania dzieci proponowanymi aktywnościami, budowaniem ich pewności siebie a uczeniem ich radzenia sobie porażkami?
 • Jak powiedzieć dziecku „nie”? Sposoby na kontrolowanie (i nauczenie samokontroli) impulsów emocjonalnych dzieci, które nie godzą się z nieuleganiem ich potrzebom.
 • CASE STUDY: Przedszkolak-jedynak z nadopiekuńczymi rodzicami. Jak skutecznie budować dojrzałość emocjonalną dziecka i stawiać je w sytuacjach, w których będzie się stykać z ograniczeniami, koniecznością rozumienia potrzeb innych i podporządkowania się?
 • Sesja Q&A z prelegentem.
 

1 Panel

Joanna Podgórska
Dziecko z zaburzeniami zachowania i nadpobudliwością w przedszkolu– efektywne metody pracy nad regulacją emocji dziecka z wykorzystaniem terapii SI
 • WYZWANIE: Labilność emocjonalna i nadpobudliwość. Jak pracować z trudną do zdyscyplinowania grupą?
 • METODY PRACY: Trening polisensoryczny dla nadaktywnego dziecka. Jak w pełni wykorzystywać możliwości zmysłów podczas wykonywania codziennych zadań i skutecznie uspokoić układ nerwowy przedszkolaka?
 • ĆWICZENIA: Propriocepcja i panowanie nad ciałem a kontrola emocji. Przykłady ćwiczeń proprioceptywnych, które wspierają kontrolę własnego ciała i pomagają w kontrolowaniu zachowania i umiejętność koncentracji uwagi. Dobre praktyki na start dnia w przedszkolu.
 • CASE STUDY: Nadpobudliwe dziecko, spędzające dużo czasu przed ekranem, zagrożone uzależnieniem od smartfona i gier. Jak, za pomocą metod zaczerpniętych z terapii SI, pracować z dzieckiem, które dużo czasu spędza przed telefonem?
 • Sesja Q&A z prelegentem.
 

2 Panel

Ewa Janus
Neuroróżnorodność dzieci w grupie przedszkolnej– plan daltoński w pracy z grupą o zróżnicowanych potrzebach
 • WYZWANIE: Najnowsze badania na temat rosnącej liczba diagnoz SPE – spektrum autyzmu, dysleksja, dysgrafia… Diagnozowane zaburzenia a różnice w funkcjonowaniu dzieci. Jak pracować z dziećmi o różnorodnych potrzebach?
 • METODY PRACY: Metody i sposoby wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu oraz sprawdzone rozwiązania na budowanie współpracy w grupie o zróżnicowanych potrzebach – plan daltoński w praktyce m.in. tablica zadań, pary daltońskie.
 • ĆWICZENIA: Edukacja daltońska w grupie. Przykłady ćwiczeń, które zamienią przedszkolaków w małych przedsiębiorców odpowiedzialnych za swoje zadania, wzmocnią ich sprawczość oraz nauczą ich samodzielnego działania.
 • CASE STUDY: Jak odkryć i wykorzystać potencjał przedszkolaka ze SPE? Jak, włączać go w pracę zespołową i dzięki temu wzmacniać jego poczucie własnej wartości i sprawczości? Przykład przedszkolnego projektu zrealizowanego metodą Design for Change.
 • CASE STUDY: Dziecko z trudnościami, które dezorganizuje pracę grupy, usprawiedliwia się diagnozą, buntuje rówieśników i nie reaguje na polecenia nauczyciela. Gdzie szukać wsparcia w problematycznej sytuacji?
 • Sesja Q&A z prelegentem.
 

3 Panel

dr Marta Majorczyk
Dziecko z deficytem uwagi i koncentracji– neurodydaktyczny trening pamięci i koncentracji w przedszkolu
 • WYZWANIE: Trudności z koncentracją, roztargnienie, niska odporność na dystraktory, problemy z wykonywaniem określonej czynności, kłopoty z uważnym słuchaniem i pamięcią – jak wiedza o rozwoju i funkcjonowaniu mózgu przedszkolaka może przełożyć się na lepsze wsparcie potencjału dziecka i urozmaicenie procesu dydaktycznego?
 • METODY: Przy użyciu jakich metod pracować z dzieckiem, aby wspierać jego rozwój poznawczy i psychofizyczny? Jak stymulować umysł dzieci za pomocą prostych, codziennych ćwiczeń? Metody i formy pracy przyjazne dziecięcym neuronom.
 • ĆWICZENIA: Mnemotechniki dla przedszkolaków: rymonimy, łańcuchowa metoda skojarzeń, mindmapping, łamigówki itd. – jak wykorzystać metody neurodydaktyczne w przedszkolu? Przykłady ćwiczeń i projektów usprawniających pracę mózgu dziecka.
 • ĆWICZENIA: Jak ruch i zabawa wpływają na umiejętność skupienia i nauki u dzieci? Przykłady sprawdzonych zabaw i ćwiczeń, które poprawią refleks i spostrzegawczość dziecka.
 • CASE STUDY: Co zrobić, gdy przedszkolaki szybko tracą uwagę podczas wykonywania zadania i szybko się zniechęcają? – analiza konkretnych metod w oparciu o studium przypadku.
 • Sesja Q&A z prelegentem.
 

4 Panel

Magdalena Boćko-Mysiorska
Agresja i konflikty w grupie przedszkolnej– porozumienie bez Przemocy w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej
 • WYZWANIE: Krzyki, kłótnie, agresywne reakcje w kontaktach rówieśniczych w przedszkolu. Co robić, kiedy dzieci nie mogą się dogadać? Czy podejmować od razu interwencję? Jak skutecznie zadbać o bezpieczeństwo wszystkich dzieci w grupie?
 • METODY: Narzędzia ułatwiające rozwiązywanie codziennych konfliktów w oparciu o zasady Porozumienia bez Przemocy. Trening samoregulacji złości i agresji.
 • ĆWICZENIA: Nauka samoregulacji emocji przez zabawę. Przykłady ćwiczeń, dzięki którym dzieci nauczą się kontrolować impulsywność i złość.
 • CASE STUDY: Agresywny przedszkolak, który dezorganizuje pracę całej grupy. Jak radzić sobie z impulsywnym zachowaniem dziecka, które krzywdzi innych? Przykłady skutecznych komunikatów w relacji zgodnych z założeniami NVC.
 • CASE STUDY: Agresja słowna i fizyczna wobec rówieśników. Jak reagować na wykluczanie i znęcanie się nad jednym z dzieci w grupie?
 • Sesja Q&A z prelegentem.
 

Warsztaty

 
Joanna Węglarz
WARSZTAT 1

Skuteczna recepta na efektywną relacje z rodzicami przedszkolaków – jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w kontakcie z rodzicem?

 • Jak rozmawiać z rodzicami przedszkolaków, aby budować efektywną współpracę? Strategie prowadzenia dialogu, dzięki którym zadeklarujesz gotowość do wysłuchania i pomocy.
 • Sprawdzone sposoby na organizacje kontaktu z rodzicem i uniknięcie jego nadużywania – w jakim stopniu korzystać z mediów społecznościowych? Jak stawiać granice w kontakcie?
 • Jak angażować rodziców w życie przedszkola? Wybór rady rodziców, współodpowiedzialność i efektywna współpraca rodziców. Sprawdzone sposoby na organizację spotkań i bezpieczne ustalenie zasad.
 • Case study: Przewrażliwiony rodzic, który kwestionuje autorytet nauczyciela. Sprawdzone sposoby na trudne postawy rodzica.
 • Case study: Rodzic, który bagatelizuje problemy ucznia, odrzuca ryzyko diagnozy o SPE i nie zwraca się po pomoc. Argumenty mogące przekonać rodziców, pomysły na współpracę oraz przykłady sprawdzonych działań.
 • Case study: Brak nauki, wykonywania ćwiczeń i brak respektowania zasad przedszkolnych. Skuteczne, bezpieczne komunikaty w rozmowie z roszczeniowym rodzicem.
 • Sesja Q&A z prelegentem.
dr Monika Litwinow
WARSZTAT 2

Joga jako skuteczny sposób na aktywizację ruchową przedszkolaka i uspokojenie układu nerwowego dzieci

 • Pomóż dzieciom się odprężyć i wyciszyć! Jak wprowadzić jogę do codziennej praktyki przedszkolnej? Od czego zacząć? Jak włączyć korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego, jakie niesie joga do życia dziecka (nawet jeśli jest to dla ciebie pierwszy kontakt z tymi technikami)?
 • Jak wprowadzić do aktywności podstawowe asany jogowe oraz gry i zabawy, które zachęcą dziecko do codziennych ćwiczeń? Skuteczne motywowanie dzieci do aktywności, pomysły na grupowe zabawy i opowieści ruchowe dla przedszkolaków. Techniki medytacyjne dla najmłodszych, zabawy i pozycje wykonywane w parach, ćwiczenia oddechowe.
 • Case study: Brak aktywności fizycznej, wady postawy u dzieci w wieku przedszkolnym. Pomysły na codzienny rozruch z jogą i zabawy z jogowymi pozycjami, które poprawią postawę przedszkolaków i zachęcą ich do codziennych ćwiczeń.
 • Case study: Rozbiegane dzieci, brak dyscypliny w grupie. Proste i szybkie sposoby na uspokojenie dziecka i wyciszenie całego organizmu – joga relaksująca dla maluchów.
 • Sesja Q&A z prelegentem.

Patronat medialny

 

Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w kongresie zapraszamy wszystkich nauczycieli szkolnych, w szczególności wychowawców klas, osoby najbardziej zaangażowane w wychowanie uczniów i mające wpływ na funkcjonowanie grupy oraz świadome problemów wychowawczych, jakie stawia przed nami dzisiejsza rzeczywistość. Podczas konferencji dostarczymy gotowe narzędzia, zainspirujemy do wprowadzenia innowacyjnych sprawdzonych metod odpowiadających na potrzeby współczesnego dziecka i nastolatka.

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Do końca przedsprzedaży pozostało:
 
Cena zmienia się 21 grudnia

Pula biletów jest ograniczona

Bilet na Konferencję ONLINE
 • Udział w Kongresie online
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Bilet na Konferencję ONLINE + Warsztat I
 • Udział w Kongresie online
 • Udział online w praktycznych warsztatach prowadzonych przez eksperta – Joannę Weglarz
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Bilet na Konferencję ONLINE + Warsztat II
 • Udział w Kongresie online
 • Udział online w praktycznych warsztatach z dr Moniką Litwinow
już od 
już od 
już od  zł brutto
 
Bilet na Konferencję PREMIUM
 • Udział w Kongresie online
 • Pakiety materiałów dodatkowych – scenariusze, karty pracy, artykuły merytoryczne
 • CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DOSKONALĄCE ONLINE: Techniki pracy z dziećmi zagrożonymi uzależnieniem od smartfona, gier i telewizji
już od 
już od 
już od  zł brutto
 

Masz już bilet na Kongres, ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!

Dlaczego organizowane przez nas wydarzenia są najlepsze?

 

Sprawdzone metody w radzeniu sobie z najczęstszymi trudnościami wychowawczymi w przed-szkolu.

Grono praktyków i ekspertów z wieloletnim doświadczeniem – nauczyciele i psycholodzy, certy-fikowani trenerzy.

Interdyscyplinarne podejście.

Świadomość konieczności zmian w edukacji.

Teoria przełożona na działanie praktyczne.

Warsztaty, dzięki którym wyposażysz się w praktyczne narzędzia do pracy.

Sesje pytań i odpowiedzi.

Weź udział w kongresie, szczególnie jeżeli:

 
 • Zależy Ci, aby wspierać rozwój przedszkolaków i budować ich dojrzałość emocjonalną?
 • Szukasz metod radzenia sobie z nadpobudliwymi dziećmi?
 • Chcesz poszerzyć swój warsztat dydaktyczny o innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi neu-roróżnorodnymi?
 • Chcesz wiedzieć, jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem, aby poprawić relację, zaangażo-wać go w życie przedszkola i zmienić jego nastawienie?
 • Chcesz poznać skuteczne sposoby reagowania na zachowania agresywne i trudne emocje Two-ich podopiecznych?
 • Nie wiesz jak aktywizować dzieci ruchowo i wprowadzić ćwiczenia fizyczne do codziennej prak-tyki?

Partnerzy

 

Kontakt Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń.

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Kontakt dla uczestników:

Jagoda Roszak

wyślij email

I Ogólnopolski Kongres
dla Nauczycieli Przedszkolnych

to pierwsze takie wydarzenie dla tej grupy docelowej w Polsce.
Prelekcje bazują na case study ze szczególnym uwzględnieniem najczęstszych trudności rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas wydarzenia poznają Państwo sprawdzone metody pracy z dziećmi z deficytem uwagi i koncentracji, problemami wychowawczymi, nadpobudliwością i neuroróżnorodnością. Nie zabraknie wielu nowatorskich zabaw, ćwiczeń, pomysłów na aktywizację przedszkolaka. Ponadto dowiedzą się Państwo, w jaki sposób organizować komunikację z rodzicem i radzić sobie z wyzwaniami w kontakcie nauczyciel-rodzic.
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 774
tel kom: 536 077 338

Godziny pracy:
pon. - pt. 08:00 - 16:00

 
@ Copyright 2023 Forum Media Polska